Amor e crimes de Juan "El pantera"

AMOR E CRIMES DE  JUAN EL PANTERA


Reparto:
ESTORAQUE                        António Deaño Gamallo
CONTEMPLACIÓN             Aurora López Rodil

PASTORINO                         Xosé Luís Gegunde López

MULLER.                               Alicia Sarmiento Rodríguez

MULLER                                Carla Eiros Bouso 

Director                                   Eduardo Gutiérrez Fernández 

 Representacións

            Ribadeo 17-Maio 89 letras galegas, organiza o concello

            Instituto  Ribadeo

            Cine Mon. Burela (Aurora)

           Discoteca O Recreo Lourenzá 

 Texto:    Libro: Farsa para títeres                          

              Autor: Eduardo Blanco Amor

              Editorial: Edicións do Castro

Comentarios