Beiramar
Reparto

DELAIRA                             Mª Xesús Millares Saavedra

CONCHEGA                         María Trabada Fernández

AMARO                               Pedro Cobo Domínguez

UXIA                                     Alicia Sarmiento González

TIO ARROAS                       César Álvarez Oliveros

LICANO                                Óscar Aramburu Vilariño

BOCAREU                             Luz Teresa Díaz de la Barrera

NELO                                     Xosé Luís Barrera Rei  

Apuntador                               Antonio Vieites Rodríguez

Decorados                              Fernando F. Lozano

Director                                   Eduardo Gutiérrez Fernández 


Representacións

            Teatro  Ribadeo  25 de Maio, Día das Letras galegas 1984 (dedicado a Valledor)              Vegadeo 


Texto:   Libro: Teatro histórico e mariñeiro           

            Autor: Armando Cotarelo Valledor

            Editorial: Edicións do Castro

Comentarios