O tolo e a morte


Raul Brandâo 

Adaptación:   Grupo de tatro da Agrupación Cultural Francisco Lanza 

REPARTO

Gobernador       César A, Oliveros                           
Nunes     Alexandro Glez.
Millóns             Xosé Luís Barrera                            
Aniña      Alicia Sarmiento
Enfermeiro 1º      Xosé Carlos Cid                         
Enfermeiro 2º   Antonio Vieites                                                                                                             

Directora    Mª Xesús Millares 
Este festival do Nadal convertiu-se xa nunha tradición, e dentro da actuación do Grupo de Teatro da Agrupación Cultural Francisco Lanza. Como todos os anos, pon-se en escena unha pezacurta, que logo será levada a outros lugares pero que se estrea hoxe para regalía dun público fidel e altruísta. A peza, aínda na súa brevidade, ten un pouco de farsa, outro tanto de rexouba e un dabondo de invitación a cavilar. Tamén nisto seguimos a tradición. Resta desexar que lles goste.

                                                                            Eduardo Gutiérrez| 
Decembro 23 de 1987

Outras representacións:           
Hospital  asilo Ribadeo           
 Devesa (Caeu un decorado)            
Arante  teleclube     
¿San Miguel (escola)? 

Comentarios