III Xornadas de Historia Local 2005

Día 2 de Agosto

CASAS DE INDIANOS; ARQUITECTURA DA EMIGRACIÓN

por  Ruth González-Miró Pérez, estudante de arquitectura.

Día 3 de Agosto

RIBADENSES EN ARXENTINA

por Ramón Ermida Meilán, avogado. 

Día 4 de Agosto

NOSA SEÑORA DAS VIRTUDES DA PONTE, ARANTE

por Emilio Piñeiroa Lozano, profesor do IES Gamallo Fierro.

SALÓN DE ACTOS DA CASA DO MAR         20:30 DA TARDE 

Organiza:                                            Colabora:

AC Francisco lanza                                Concellaría Cultura

Comentarios