Primeiros estatutos. Ano 1971

Primeiros estatutos da Agrupación Cultural Francisco Lanza. Ano 1971

Comentarios