Palabras no balcón

Adicamos este ano esta actividade a María Victoria Moreno. Nos balcóns de Ribadeo están algúns dos seus poemas.


Comentarios